Portfolio tatuaży autorstwa Kedziora.Ink w INKsearch
Kedziora.Ink artist avatar
Kedziora.Ink

Tattoo Artist

Warsaw, Poland

O użytkowniku

Jestem tatuatorką, projektantką tkanin i ilustratorką. Skończyłam Akademie Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku Tkaniny i Ubioru specjalizacje Druk na Tkaninie. Moje zainteresowania są różnorodne, ale wszystkie z zakresu sztuki. Wśród nich znajduje się historia sztuki, sztuka współczesna, rysunek, malarstwo, ceramika. Tatuaż jest dla mnie kolejną formą wyrazu. Zajęłam się tą dziedziną ponieważ potrzebowałam wyzwania artystycznego, swobody w tworzeniu oraz ciągłego rozwoju. Tatuaż zapewnia mi satysfakcje i stałe wyzwania. W swoich projektach staram się przemycać własne spojrzenie na świat i wrażliwość jednakże ważna jest dla mnie mnie również osobista wizja klienta i jego zadowolenie. Inspiracją dla mnie są formy organiczne, literatura oraz sztuka. Zapraszam do kontaktu :) ENG I am a tattoo artist, fabric designer and illustrator. I graduated from the Academy of Fine Arts in Łódź, majoring in Textile and Clothing, specializing in Textile Printing. My interests are diverse, but all in the field of art. Among them are art history, contemporary art, drawing, painting and ceramics. A tattoo is another form of expression for me. I took up this field because I needed an artistic challenge, freedom in creating and continuous development. The tattoo gives me satisfaction and constant challenges. In my projects I try to smuggle my own view of the world and sensitivity, however, the personal vision of the client and his satisfaction are also important to me. I am inspired by organic forms, literature and art. Feel free to contact me :)

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Użytkownik nie posiada tu żadnej zawartości