Portfolio tatuaży autorstwa Kuba Siudowski w INKsearch
Kuba Siudowski artist avatar
Kuba Siudowski

Tattoo Artist

in

Koszalin, Poland

O użytkowniku

Cześć! Nazywam się Jakub Siudowski i głównie zajmuję się autorskim tatuażem graficznym. Zamiłowanie do form wizualnych towarzyszyło mi od najmłodszych lat. Jako dziecko spędzałem czas z moim ojcem, który jest uzdolniony plastycznie. Podglądałem jak malował i rysował i to on przekazał mi podstawy, które przyczyniły się do rozwoju mojej osoby. Jako dziecko podziwiałem sztukę graffiti, jednak w szkole ponadpodstawowej zainteresowałem się fotografią. Spędzałem dużo czasu na poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie, równocześnie kształcąc się w odwzorowywaniu otaczającego mnie świata na papierze i płótnie w bardziej tradycyjny sposób. W 2010 roku zdecydowałem się na pierwszy tatuaż. Zakochałem się w tym i zacząłem poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Dzięki swojemu uporowi w 2011 roku rozpocząłem pracę jako asystent w studiu tatuażu. Dwa lata później samemu zacząłem wykonywać wzory na ludzkim ciele. Dzięki ciężkiej pracy rozwinąłem swój warsztat i zdobyłem kilka nagród na lokalnych konwencjach. Rok 2017 okazał się przełomowy, gdyż poprzez podróże i kontakt z wieloma artystami znacząco rozwinąłem swoje umiejętności. ENG Hi! My name is Jakub Siudowski and I mainly deal with my own graphic tattoo. I had a passion for visual forms from an early age. As a child, I spent time with my father who is artistically talented. I watched him paint and draw, and he gave me the basics that contributed to my development. As a child, I admired the art of graffiti, but in secondary school I became interested in photography. I spent a lot of time expanding my knowledge in this field, while educating myself in mapping the world around me on paper and canvas in a more traditional way. In 2010 I decided on the first tattoo. I fell in love with it and started to expand my knowledge on this subject. Thanks to my persistence in 2011, I started working as an assistant in a tattoo studio. Two years later I started to make patterns on the human body myself. Thanks to hard work, I developed my workshop and won several awards at local conventions. 2017 turned out to be a breakthrough because I have significantly developed my skills through travel and contact with many artists. I like to create graphic tattoos, with my stylist resembling pencil drawings, sketches on the skin.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Użytkownik nie posiada tu żadnej zawartości