Rafał Bień artist avatar
Loading...

Rafał Bień

Tattoo Artist 

ZabrzePoland

Obserwujących

1

Rezerwacji

0

Tatuaży

7
O użytkowniku

Sztuką tatuowania zacząłem interesować się niespełna 2 lata temu. A co najśmieszniejsze do tego czasu żyłem w przekonaniu, że ten kto ma tatuaże na pewno nie jest normalny i zalatywało mi strasznie patologią. Na dzień dzisiejszy mam 28 lat i jestem szczęśliwym posiadaczem 22 tatuaży, w tym na całej głowie i szyi. Nigdy nie byłem wybitnym malarzem, za młodych lat rysowanie sprawiało mi ogromną radość. Jednak nigdy nie wiązałem z tym przyszłości. Pewnego wieczoru siedzieliśmy z kumplami w barze i jeden nagle wypalił z tekstem "ej Bienio A może kup maszynkę i zacznij dziarać". Stwierdziłem ... No niepoważny typ, nie będę ludzi oszpecał. I tak sprawa odwlekła się na kilka miesięcy. Nie ukrywam, ciągle siedziało mi to stwierdzenie w głowie... No i stało się! Będąc w pracy, jadąc samochodem, patrzę przez okno a tam" artykuły do tatuowania" zbyt długo się nie zastanawiałem, wszedłem do środka i złożyłem zamówienie. Kupiłem maszynkę i wszystkie niezbędne rzeczy do tatuowana. I tak tak zacząłem swoją przygodę z tatuażami. Na początku tatuowałem w domowym zaciszu. Przez pół roku dziarałem kumpli. Przez kolejne pół roku tatuowaniem wszystkich, a po pięknym roku nauki otworzyłem własne studio w mieście którym mieszkam czyli w Zabrzu. Na początku wiadomo... bałem się "a jak coś pójdzie nie tak", "A jak to nie wypali". Na szczęście Wszystko potoczyło się zgodzie z planem. A w międzyczasie znalazłem styl tatuażu w którym czuję się najlepiej. ENG I started to get tattooing less than 2 years ago. And what's funniest until then, I was convinced that those who have tattoos are certainly not normal and have terrible pathology for me. At present I am 28 years old and I am a happy owner of 22 tattoos, including all over my head and neck. I have never been an outstanding painter, I was very happy drawing in young years. However, I've never associated a future with it. One evening we sat with friends in a bar and one suddenly burned out with the text "hey Bienio and maybe buy a razor and start to tattooing". I found ... No foolish type, I won't mess people. And so the case was delayed for several months. I do not hide, I still had this statement in my head ... And it happened! Being at work, driving a car, I look out the window and there "tattooing articles" I did not think for too long, I went inside and placed the order. I bought a machine and all necessary things for tattooing. And that's how I started my adventure with tattoos. At the beginning I tattooed at home. For half a year I've been making friends. For the next half year, tattooing everyone, and after a beautiful year of studying, I opened my own studio in the city where I live, i.e. in Zabrze. At the beginning you know ... I was afraid "and if something goes wrong", "and if it does not work out". Fortunately, everything went according to plan. In the meantime, I found a tattoo style in which I feel the best.

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...