Portfolio tatuaży autorstwa Tomek Kolucki w INKsearch
Tomek Kolucki artist avatar
Tomek Kolucki

Tattoo Artist

Rybnik, Poland

O użytkowniku

Nazywam się Tomek i pochodzę z Polski, pracuję w INK-OGNITO. Nasze studio znajduje się w Rybniku, śląskim mieście niedaleko Katowic. Moja podróż rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy poznałem Tofiego i obejrzałem jego studio. Mój przyjaciel, Karol Rybakowski, już od dłuższego czasu tatuował i przedstawił mnie Tofiemu, który był już artystą o ugruntowanej pozycji i właścicielem studia, stwierdzając, że jeśli pokażę mu moje portfolio i polubi je, może mu się spodobać i weźmie mnie pod swoje skrzydła i nauczy kilku rzeczy. Tak to się właściwie zaczęło i wkrótce zacząłem pracować jako praktykant w jego studio. Sam pomysł zostania tatuażystą pojawił się wcześniej, chociaż byłem przekonany, że ​​taka specyficzna grupa robocza może być bardziej hermetyczna. Kiedy obejrzałem podejście Tofiego do zatrudniania ludzi, nie zastanawiałem się zbyt długo. Dla niego ważne było, aby mieć potencjał do wypracowania własnego stylu. Brak doświadczenia lub znajomości nie miał znaczenia. ENG I’m Tomek and I’m from Poland, I work in INK-OGNITO. Our studio is located in Rybnik, a Silesian city near Katowice. My journey began in 2015 when I met Tofi and got around his studio. My friend, Karol Rybakowski, had been tattooing for quite a while before that and introduced me to Tofi, who had already been a very established artist and owned the studio, stating that if I show him my portfolio and he likes it, he might like to take me under his wings and teach me some stuff. That’s how it actually began and soon I started out as an apprentice at his studio. The idea of becoming a tattoo artist itself came earlier, though I was convinced that such specific work group might be more hermetic. When I got around Tofi’s approach to hiring people I didn’t think too long. For him it was important to have potential to work out some style of one’s own. Any lack of experience or connections didn’t really matter. It was a perfect situation for me as I was just about to defend my degree in illustration.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo