Portfolio tatuaży autorstwa YA HANZO w INKsearch
YA HANZO artist avatar
YA HANZO

Tattoo Artist

Warsaw, Poland

Rozmawia w językach

EnglishPolishRussian

O użytkowniku

Tatuuje od marca 2019. Próbuje siebie w różnych stylach ale najbardziej fascynuje mnie etniczny styl słowiański, bo sama pochodzę ze wschodnich Słowian, dorastałam wśród gór i dzikich zwierząt Kamczatki:), jestem osobą bliską do natury. Czerpię inspirację z przyrody, wierze w połączenie człowieka z przyrodą, uwielbiam totemy i mity. Pogłębiam wiedzę w kulturze Wybrzeża Północno-Zachodniego, inspiruje się wzorami plemion północnych Indian. Tworząc swoje własne etniczne wzory, zamykam różne brzegi Oceanu Spokojnego. Tak że wulkany-góry-oceany to moje;)...Dla mnie tatuaż jest sposobem wyrażenia swojej duszy w kreskach, kontrastowych liniach i pomyślnie dobranych kolorach. Preferuje styli linearny, dotwork, łącze ich między sobą. Uwielbiam tworzyć projekty według charakterystyk osoby, robiąc tym intymność i niepowtarzalność tatuażu. ENG I have been tattooing since March 2019. I try myself in different styles but I am most fascinated by the ethnic Slavic style, because I myself come from the Eastern Slavs, I grew up among the mountains and wild animals of Kamchatka :), I am a person close to nature. I draw inspiration from nature, I believe in connecting people with nature, I love totems and myths. I deepen my knowledge in the culture of the Northwest Coast, inspired by the patterns of northern Indian tribes. By creating my own ethnic patterns, I close various shores of the Pacific Ocean. So that volcanoes-mountains-oceans are mine;) ... For me, a tattoo is a way of expressing your soul in lines, contrasting lines and successfully selected colors. I prefer linear, dotwork styles, link them together. I love to create designs according to the characteristics of a person, making the intimacy and uniqueness of the tattoo.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Użytkownik nie posiada tu żadnej zawartości