Portfolio tatuaży autorstwa Ally Alien w INKsearch
Ally Alien artist avatar
Ally Alien

Wrocław, Poland

Rozmawia w językach

English

O użytkowniku

To nie tylko tatuażystka. To osoba o milionie zainteresowań i pasji. Jest radiestetą, klarnecistką, wokalistką i i malarką. Interesuje się fotografią analogową, grą na ukulele oraz UFO. Przeszło od dekady związana jest ze sztuką tatuażu. Magia i techniczne podejście tkwi w utrzymaniu balansu między delikatnymi liniami(fine line) , dotworkiem, a minimalistycznym gradiencie szarości. Ink flow to jej własna technika wyczucia tonu. Za to ignoranty pokazują jak w prostocie tkwi piękno, a w swoim kontencie, że sztuka ma budzić emocje. Typowo liniowa grafika idealnie 'siada na skórze' ,a wieloletnia praca nad rozwojem teoretycznym oraz praktycznym pozwala operować własną technika stick and poke (handpoke) oraz maszyną przy użyciu najmniejszych igieł. ENG It is not only a tattoo artist. This is a person with a million interests and passions. She is a radiesthetist, clarinetist, singer and painter. He is interested in analog photography, playing the ukulele and UFOs. She has been involved in the art of tattooing for over a decade. The magic and technical approach lies in maintaining the balance between delicate lines (fine line), dot-work and a minimalist gray gradient. Ink flow is her own tone-sense technique. On the other hand, the ignorant show how there is beauty in simplicity and that art is supposed to evoke emotions in its content. Typically linear graphics sit perfectly on the skin, and many years of work on theoretical and practical development allows you to operate your own stick and poke (handpoke) technique and machine using the smallest needles.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo